Australia’s toughest Extreme Enduro is gnarly stuff…

 

 

 

 

Cover Photo: Lee Popowski 

daniel sanders wildwood extreme enduro IMG 0879